Kullanım Koşulları

Koton Eksport Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’e (kısaca “Koton Eksport”) ait olan www.kotonkitap.com adresinde yer alan site içeriği ve veritabanını (kısaca “Site”) kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde Site’ye erişen veya Site’yi kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Fikri Mülkiyet ve Marka Hakları

Site, tüm tasarım, içerik, kaynak kodu ve sair unsurlarıyla birlikte, telif hakları, marka hakları ve diğer fikrî mülkiyet hakları ile korunmuştur. Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin ve eserlerin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmedikçe Koton Eksport'a aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır.

Sitenin içeriğini kişisel kullanım amacıyla görüntüleyebilir, Kullanım Şartlarını ve telif haklarına ilişkin bilgileri olduğu gibi eklemek kaydıyla bu içeriğin bir kopyasını herhangi bir şebeke ya da ağa bağlı olmayan bir disk üzerinde saklayabilir veya ticarî olmayan kişisel kullanımız için bir örneğinin çıktısını alabilirsiniz. Site içeriğini sosyal medya araçları üzerinde kaynak göstermek kaydıyla izin almaksızın iyi niyet kuralları dahilinde makul ölçülerde kısmen paylaşabilirsiniz; ancak Koton Eksport’un talebi halinde bu paylaşımınızı iptal etmeniz ve durdurmanız gerekir.

Koton Eksport'un önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın, başka bir şekil ve surette site içeriğinin herhangi bir kısmını başka herhangi bir amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, saklayamaz, işleyemez, yeniden yayımlayamaz ve çoğaltamazsınız.

Koton Eksport'un Siteye ilişkin her türlü telif hakkı ve sair fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Sorumluluktan Muafiyet

Koton Eksport, Site ziyaretçilerini, internet ve bilişim sistem ve uygulamalarının kullanımının riskleri hususunda uyarır ve gerekli bütün önlemleri almalarını önerir. Site ile ilgili olarak Koton Eksport, örtülü ya da açık, herhangi bir amaca uygunluk garantisi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir taahhüt ve garanti vermez.

Koton Eksport ve/veya çalışanları, kötü amaçlı ya da zararlı her tür yazılımdan, donanım ya da yazılım hata veya arızasından veya kusurundan, gecikmelerden, virüs, trojan, saldırı, yetkisiz erişim veya şebeke hatası veya içeriğin ve içerikte yer alan herhangi bir bilgi veya verinin veya görüntünün eksik, hatalı ya da herhangi bir surette gerçeğe uygun olmayışından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin kullanımından kaynaklanabilecek her tür menfî, müspet, doğrudan ya da dolaylı zarardan, kâr kaybından, herhangi bir zararın doğma olasılığından daha önce haberdar olsa bile hiçbir surette sorumlu değildir.

Koton Eksport, dilediği zaman, Sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi kısmen ya da tamamen sınırlandırabilir. Sitede yer alan ilan, ürün ve fiyat bilgileri icap niteliğinde değildir ve Koton Eksport tarafından önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Koton Eksport herhangi bir neden göstermeksizin Sitede yer alan ürünlerin satımından her zaman imtina edebilir.

Siteye Türkiye dışından gerçekleşen erişimlerin yerel mevzuata uygunluğu sadece ziyaretçinin sorumluluğundadır.

Site önbilgi verme amaçlıdır ve içeriği garanti edilmemekte, içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Siteye erişenler siteden edindikleri bilgilere göre hareket etmeden önce bu bilgileri teyit etmeyi kabul ederler.

Koton Eksport link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir. Koton Eksport, site üzerinden tıklama yoluyla üçüncü kişilere ait sunucu ve sitelere erişilmesi nedeniyle uğranılacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz, çağrı merkezimiz ve benzeri vasıtalar üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi verilmesi, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile taleplerinizin yerine getirilmesi, gerçekleştirilen iş başvuru bilgilerinin anlaşmalı insan kaynakları sitesine aktarımı ve mağaza yeri potansiyeli taşıyan gayrimenkule ilişkin bilgi edinilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kullanıcıların Yükümlülükleri

Kullanıcılar, Koton Eksport'un herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Koton Eksport bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Koton Eksport'un terim önerme, terim sorma, terim düzeltme ve forumlar gibi interaktif sistemlerini kullanarak siteye gönderdiğiniz ve eklediğiniz içeriğin telif haklarının size ait olduğu varsayılmaktadır. Hukuken geçerli oldukları ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmedikleri sürece, bu haklarınız üzerinde dilediğiniz şekilde tasarrufta bulunma hakkınız ortadan kalkmamaktadır. Ancak, bu siteyi kullanarak, Koton Eksport'a, söz konusu içeriği derleme, işleme, yayınlama ve pazarlama hakkını, süresiz ve gayri münhasır olarak vermiş olursunuz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, yavaşlamasını, aksaklığa uğramasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. Koton Eksport, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı adınız da dâhil olmak üzere sitemize gönderdiğiniz tüm bilgiler, sitemizin forumlarına yazdığınız tüm yazılar, diğer Kullanıcılarımıza gönderdiğiniz tüm mesajlar ve interaktif sistemleri kullanarak sitemize eklediğiniz veya eklenmesini önerdiğiniz tüm terimler, tanımlar, örnek cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Sitemize gönderdiğiniz bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle Koton Eksport hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya ait olacaktır.

Koton Eksport, sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi veya site içeriğinin her zaman erişilebilir olacağını hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Koton Eksport, dilediği zaman siteyi kısmen veya tamamen erişime kapatmaya yetkilidir. Koton Eksport, burada yazılı olmayan hiçbir açık veya örtülü garanti vermemektedir.

Koton Eksport, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

Site’nin veya Site üzerinde yayınlanan içeriğin haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız Koton Eksport’tan bu konuda yazılı talepte bulunarak ihlalin giderilmesi için Koton Eksport’a makul bir süre tanımanız gerekir.

Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. Koton Eksport, normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi tıklama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Üyelikle ilgili Koşullar

Dokuz ay boyunca siteye girmeyen üyelerin üyelik bilgileri otomatik olarak silinir. Koton Eksport bu süreyi önceden haber vermeksizin ve sadece bu sayfada duyurmak yoluyla dilediği şekilde uzatma veya kısaltma hakkına sahiptir.

Sözleşme Hükümleri

Kullanım şartları hükümleri Koton Eksport tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Bu nedenle lütfen Kullanım Koşulları’nı periyodik olarak ziyaret ediniz ve okuyunuz. Kullanıcılar Koton Eksport’un hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Site’nin kullanımıyla ve bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?