E-MAIL LİSTEMİZE ABONE OLUN
Kampanya ve indirimlerden önce siz haberdar olun
E-Mail Adresiniz
Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Koton Kitap Yayıncılık Basım ve Tanıtım Hizmetleri LTD. ŞTİ.’e (kısaca “Koton Kitap”) ait olan www.kotonkitap.com adresinde yer alan site içeriği ve veritabanını (kısaca “Site”) kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde Site’ye erişen veya Site’yi kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Fikri Mülkiyet ve Marka Hakları

Site, tüm tasarım, içerik, kaynak kodu ve sair unsurlarıyla birlikte, telif hakları, marka hakları ve diğer fikrî mülkiyet hakları ile korunmuştur. Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin ve eserlerin telif hakkı, aksi açıkça belirtilmedikçe Koton Kitap’a aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır.

Sitenin içeriğini kişisel kullanım amacıyla görüntüleyebilir, Kullanım Şartlarını ve telif haklarına ilişkin bilgileri olduğu gibi eklemek kaydıyla bu içeriğin bir kopyasını herhangi bir şebeke ya da ağa bağlı olmayan bir disk üzerinde saklayabilir veya ticarî olmayan kişisel kullanımız için bir örneğinin çıktısını alabilirsiniz. Site içeriğini sosyal medya araçları üzerinde kaynak göstermek kaydıyla izin almaksızın iyi niyet kuralları dahilinde makul ölçülerde kısmen paylaşabilirsiniz; ancak Koton Kitap’ın talebi halinde bu paylaşımınızı iptal etmeniz ve durdurmanız gerekir.

Koton Kitap’ın önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın, başka bir şekil ve surette site içeriğinin herhangi bir kısmını başka herhangi bir amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, saklayamaz, işleyemez, yeniden yayımlayamaz ve çoğaltamazsınız.

Koton Kitap’ın Siteye ilişkin her türlü telif hakkı ve sair fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Sorumluluktan Muafiyet

Koton Kitap, Site ziyaretçilerini, internet ve bilişim sistem ve uygulamalarının kullanımının riskleri hususunda uyarır ve gerekli bütün önlemleri almalarını önerir. Site ile ilgili olarak Koton Kitap, örtülü ya da açık, herhangi bir amaca uygunluk garantisi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir taahhüt ve garanti vermez.

Koton Kitap ve/veya çalışanları, kötü amaçlı ya da zararlı her tür yazılımdan, donanım ya da yazılım hata veya arızasından veya kusurundan, gecikmelerden, virüs, trojan, saldırı, yetkisiz erişim veya şebeke hatası veya içeriğin ve içerikte yer alan herhangi bir bilgi veya verinin veya görüntünün eksik, hatalı ya da herhangi bir surette gerçeğe uygun olmayışından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin kullanımından kaynaklanabilecek her tür menfî, müspet, doğrudan ya da dolaylı zarardan, kâr kaybından, herhangi bir zararın doğma olasılığından daha önce haberdar olsa bile hiçbir surette sorumlu değildir.

Koton Kitap, dilediği zaman, Sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi kısmen ya da tamamen sınırlandırabilir. Sitede yer alan ilan, ürün ve fiyat bilgileri icap niteliğinde değildir ve Koton Kitap tarafından önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Koton Kitap herhangi bir neden göstermeksizin Sitede yer alan ürünlerin satımından her zaman imtina edebilir.

Siteye Türkiye dışından gerçekleşen erişimlerin yerel mevzuata uygunluğu sadece ziyaretçinin sorumluluğundadır.

Site önbilgi verme amaçlıdır ve içeriği garanti edilmemekte, içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Siteye erişenler siteden edindikleri bilgilere göre hareket etmeden önce bu bilgileri teyit etmeyi kabul ederler.

Koton Kitap link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir. Koton Kitap, site üzerinden tıklama yoluyla üçüncü kişilere ait sunucu ve sitelere erişilmesi nedeniyle uğranılacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcıların Yükümlülükleri

Kullanıcılar, Koton Kitap'ın herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Koton Kitap bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Koton Kitap'ın terim önerme, terim sorma, terim düzeltme ve forumlar gibi interaktif sistemlerini kullanarak siteye gönderdiğiniz ve eklediğiniz içeriğin telif haklarının size ait olduğu varsayılmaktadır. Hukuken geçerli oldukları ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmedikleri sürece, bu haklarınız üzerinde dilediğiniz şekilde tasarrufta bulunma hakkınız ortadan kalkmamaktadır. Ancak, bu siteyi kullanarak, Koton Kitap'a, söz konusu içeriği derleme, işleme, yayınlama ve pazarlama hakkını, süresiz ve gayri münhasır olarak vermiş olursunuz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, yavaşlamasını, aksaklığa uğramasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. Koton Kitap, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı adınız da dâhil olmak üzere sitemize gönderdiğiniz tüm bilgiler, sitemizin forumlarına yazdığınız tüm yazılar, diğer Kullanıcılarımıza gönderdiğiniz tüm mesajlar ve interaktif sistemleri kullanarak sitemize eklediğiniz veya eklenmesini önerdiğiniz tüm terimler, tanımlar, örnek cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Sitemize gönderdiğiniz bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle Koton Kitap hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya ait olacaktır.

Koton Kitap, sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi veya site içeriğinin her zaman erişilebilir olacağını hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Koton Kitap, dilediği zaman siteyi kısmen veya tamamen erişime kapatmaya yetkilidir. Koton Kitap, burada yazılı olmayan hiçbir açık veya örtülü garanti vermemektedir.

Koton Kitap, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

Site’nin veya Site üzerinde yayınlanan içeriğin haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız Koton Kitap’tan bu konuda yazılı talepte bulunarak ihlalin giderilmesi için Koton Kitap’a makul bir süre tanımanız gerekir.

Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. Koton Kitap, normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi tıklama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Üyelikle ilgili Koşullar

Dokuz ay boyunca siteye girmeyen üyelerin üyelik bilgileri otomatik olarak silinir. Koton Kitap bu süreyi önceden haber vermeksizin ve sadece bu sayfada duyurmak yoluyla dilediği şekilde uzatma veya kısaltma hakkına sahiptir.

Sözleşme Hükümleri

Kullanım şartları hükümleri Koton Kitap tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Bu nedenle lütfen Kullanım Koşulları’nı periyodik olarak ziyaret ediniz ve okuyunuz. Kullanıcılar Koton Kitap’ın hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Site’nin kullanımıyla ve bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.